İçeriğe geç

Kurumsal

Organize Sanayi Bölgeleri Hakkında

Organize Sanayi Bölgeleri kurma fikri, yurdumuzda 1961 yılında benimsenen ana görüşler çerçevesinde başlamıştır.

Ülkemizde “Organize Sanayi Bölgeleri” olarak bilinen uygulamalar, özellikle sanayi sektörünün geliştirilmesi ve bu sektörün sanayi arsası taleplerine cevap verilebilmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla uygulamaya sokulmuştur.

Sanayi Bölgeleri, endüstriyel gelişmeyi ilerletici, girişimleri modernleştirici, üretkenliği artırıcı, maliyetleri azaltıcı, ürün kalitesini artırıcı, çevreyi koruyucu ve uluslararası rekabeti de geliştirici özelliklere sahiptir.

Sanayinin kurulmasında ve gelişmesinde, sermayenin, teknolojinin ve pazarlama unsurlarının yanında kuruluş yerinin sağladığı imkanlar da çok önemlidir.

Organize Sanayi Bölgelerinde yer alacak sanayi tesisleri, devletin getirdiği tüm teşvik imkanlarından ve kredi işlemlerinden yararlandırılmaktadır. Yatırımlar döviz kazandırıcı hizmetlerden sayılarak özel önemle desteklenmektedir. Bu yaklaşım her hükümet döneminde artarak devam etmektedir.

AB gelişim sürecinde, KOBİ programları ve finansal destekler daha çok O.S. Bölgelerine yönlendirilecektir. Ayrıca program destek kredisi ve hibe, yardımlardan Organize Sanayi Bölgelerindeki tesisler daha çok yararlanacaktır.

Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi

Isparta’ da organize Sanayi Bölgesi kurma çalışmaları 1976 yılında başlamıştır. Ancak tüm çalışmalar ağırlıklı olarak 1992 -2000 yılları arasında yapılmıştır.

İnşası tamamlanmış olan 4000-8000 M3/Gün kapasiteli arıtma tesisleri ile bölgemiz en modern OSB durumuna gelmiştir .

Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi, Isparta ve Burdur şehir merkezine 26 Km. mesafede, Gümüşgün mevkiinde, 252 hektar alanı ile İzmir-Antalya-Ankara karayolu kavşağında olup bölünmüş yolla Isparta’ya ve Burdur’a bağlanmıştır. Demir yolu yükleme boşaltma istasyonuna 600 metre 1998 yılında işletmeye alınan Devlet Hava Limanı bölgeye 4 km. mesafededir.

Bölgemiz yol, su, elektrik, doğalgaz, kanalizasyon, arıtma tesisleri, haberleşme alt yapıları ve genel hizmet yapıları ile Isparta’nın gururu ve sanayileşmede umutlarımızı yeşertecek güzellikte olacaktır. En küçüğü 5.000 m² ve en büyüğü 100.000 m² olan 82 sanayi parseli ile bölgemiz ve yönetim kurulumuz yurt sanayinin emir ve hizmetlerindedir.

Yönetim Kurulumuz

Mustafa Karabulut

Başkan

R. İrfan Özkutlu

Başkan Vekili

Ramazan Arslan

Üye

Özer Sakarya

Üye

Abdullah Yiğitbaşı

Üye

Birimler

Kadir TEKİN - Bölge Müdürü
Fatma UYANIK - Yönetici Asistanı
Ender TÜRKER - Muhasebe
Alican AKSU - İmar / İnşaat
Kamil ÇINAR - Elektrik Birimi
Barış VURAL - Çevre-Arıtma Su İşletimi