İçeriğe geç

Doğalgaz Birimi

Isparta Süleyman Demir Organize Sanayi Bölgesi’nde doğal gaz arzı 24.08.2006 tarihinde başlamıştır.

ISDOSB doğal gaz şebekesi yaklaşık 2,5 km. uzunluğundaki 19 bar’lık çelik hat ve 13 km. uzunluğundaki 4 bar’lık PE hattan oluşmaktadır. ISDOSB Alanı içinde 1 adet 10.000m3/h MS-B, 3 adet 6.835 m3/h, bölge basınç düşürme ve ölçüm istasyonu (RMS-B) bulunmaktadır. RMS-B’lere 12-19 bar basınç aralığında gelen gaz, istasyonlarda 4 bar’a düşürülerek bölge içinde dağıtılmakta ve tesislere teslim edilmektedir.

Arıza ve ihbarlara, anında müdahale edilebilen ISDOSB’de, doğal gaz şebekesinin verimli ve emniyetli bir şekilde işletilebilmesi için şebeke ve istasyon kontrolleri periyodik olarak yapılmaktadır. Bu amaçla;

Yıl içerisinde Bölgemizde bulunan RMS -B Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonlarında periyodik olarak yılda iki kez bakım yapılmakta, filtre kartuşları değiştirilmekte, regülatör ayarları, manometre ve termometre kontrolleri yapılmakta, ayrıca tüm abonelerimizin istasyonlarına da aynı şekilde kontrol ve bakımlar yapılmaktadır.

Bölge içerisinde Kabin Dış Kaçak kontrolleri, kabin kontrolleri, gömülü vana kontrolleri , küresel vana iç kaçak kontrolleri periyodik olarak yapılmaktadır. 2017 yılında sayaç otomasyonu ve uzaktan okuma , faturalandırma çalışmalarımız başlatılmış, arazi çalışmaları tamamlanmış, tüm korrektörler değiştirilmiştir .

Devam eden Sayaç Otomasyonu çalışmalarımızın sonucunda , tüm abonelerimiz, tüketim miktarlarını, tüketim arşivlerini, faturalarını ve fatura arşivlerini Web ortamından takip edebileceklerdir. Fatura dağıtım, günlük gaz değerleri okuma işlemleri çok hızlı ve ekonomik şekilde çözüme kavuşmuş olup, en önemlisi bu sistemle, oluşabilecek arıza durumları anında tespit edilebilecek ve müdahale edilebilecektir.

Dağıtım ağları üzerinde çelik hat ve ilgili bağlantılar korozyona karşı koruma ve bu ekipmanların ortam etkilerinden zarar görmemesi amacı ile yapılan katodik korumaların kontrol ve ölçümleri periyodik olarak yapılmaktadır.

Doğal gaz Tesisat Dönüşümü İşinde İzlenecek Prosedür

OSB’de yer alan ve doğal gaz tesisat dönüşümü ya da tadilatı yaptırmak isteyen firmalar OSB’nin ve TOROSGAZ GAZ DAĞITIM ŞİRKETİ’nin Endüstriyel Tesislerde Doğal gaza Dönüşüm Teknik Şartnameleri doğrultusunda aşağıdaki prosedürlere uygun olarak işlemlerini yürütür.

Dosya onayı

İşveren firma, doğal gaz tesisat dönüşüm işini yaptırmak üzere anlaşma yaptığı TOROSGAZ tarafından sertifikalandırılmış müteahhit firma için, ISDOSB Bölge Müdürlüğü’ne yetkilendirme yazısı yazar. Bölge Müdürlüğü’nün onayına istinaden aşağıdaki işlemler başlar.

Müteahhit firma, TOROSGAZ tarafından talep edildiği şekilde işe başlama dosyasını hazırlar ve ISDOSB Bölge Müdürlüğü’ne onaya sunar.

İşe başlama dosyası Bölge Müdürlüğü tarafından incelenir, varsa eksikleri müteahhit firmaya bildirilir.

Eksikleri tamamlanan dosya için Bölge Müdürlüğü tarafından TOROSGAZ’a hitaben bir ön onay yazısı verilir. Müteahhit firma dosyayı ön onay yazısı ile birlikte TOROSGAZ’a onaya götürür.

Dosyanın onaylanmasını takiben müteahhit firma işe başlar. İşin bitiminde uygulama sırasında oluşan proje değişiklikleri işlenmiş as-built projeler, hesaplar, test raporları, kaynak filmleri, kaynak izometrisi ve kaynaklara ait röntgen raporlarını ve malzeme notasyonu bilgilerini içeren iş bitirme dosyası hazırlanır ve Bölge Müdürlüğünün onayına sunulur. Müdürlük tarafından onaylanan dosya TOROSGAZ’a onaya götürülür. Onaylı dosyanın bir nüshası ISDOSB Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilir. Burada belirtilen dokümanlar tamamlanmadan gaz açımı yapılmaz.

Gaz açımı

Gaz açımı talebinde bulunacak olan firma, ISDOSB Kesintisiz Doğalgaz Hizmet Sözleşmesi’ni imzalar. Firmanın bitmiş olan tesisatının onaylı dosyasına uygun olup olmadığı TOROSGAZ ve ISDOSB yetkili personeli tarafından incelenir. Tesisatta projeye uygunsuzluk veya herhangi bir eksiklik/hata olmaması durumunda gaz açımı işlemi gerçekleştirilir.