09.06.2020 Yapım İşi İhale İlanı

Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi TR3 Binasının Modernizasyonu kapsamında Ag/Og Kabloları Çekimi ve Dağıtım Merkezinin Modüler Hücre Donanımı Yapım İşi ihalesini sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Bölge Müdürlüğü Binası Gümüşgün Köyü Mevkii Gönen / Isparta adresinden veya www.isdosb.com.tr internet adresinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 30.06.2020 Saat: 10.00
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.isdosb.com.tr adresinde yayınlanacaktır.
Teklifler 30.06.2020 tarihinde saat 14:00’da Bölge Müdürlüğü Binası Gümüşgün Köyü Mevkii Gönen / Isparta adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

09.06.2020 Yapım İşi Resmi İhale İlanı için Tıklayın.